MIKÄ

Hyväntekeminen Elämäntavaksi on MUN-GO-hyväntekeväisyysorganisaation uusin hanke.

Hankkeen tavoitteena on innostaa ihmisiä tekemään hyvää useammin ja enemmän niin, että sitä voidaan kutsua jo elämäntavaksi. Hyväntekemisestä tulee hyvä fiilis!

Käytännössä pyrimme auttamaan jo olemassaolevia hyvää tekeviä yhdistyksiä saamaan uusia tekijöitä, julkisuutta ja rahoitusta toimintaansa. Luomme myös yhteistyöverkoston, jonka avulla pyrimme kehittämään niin yksittäisten maailmanparantajien kuin hyvää tekevien yhteisöjen toimintamahdollisuuksia Suomessa.

Hankkeen pilottipaikkakuntana toimii Rauma ja syksyllä 2014 hanketta on tarkoitus levittää ympäri Suomen.